Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 024-3973811
  • info@metgemaq.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Opstalverzekering

Stel uw waardevolle pand veilig met de Opstalverzekering voor bedrijven. U beschermt het financiële belang van uw pand onder andere tegen brand, blikseminslag en stormschade. Bovendien zijn inbraakschade en opruimingskosten gratis meeverzekerd. U kunt uw pand ook verzekeren tegen sneeuwdruk en wateraccumulatie.

Bent u huurder van een bedrijfspand en hebt u voor eigen rekening aanpassingen aan het pand laten uitvoeren? Deze aanpassingen vallen niet automatisch onder de Gebouwenverzekering van de eigenaar. Een Huurdersbelangverzekering als onderdeel van de Gebouwenverzekering biedt hiervoor de oplossing. U hebt dan de juiste dekking, tegen een aantrekkelijk tarief.

Inventaris- en Goederenverzekering

Bescherm uw bedrijfsinventaris tegen onder andere brand, afpersing of beroving en diefstal. Met de Inventaris- en Goederenverzekering heeft u een zeer uitgebreide dekking voor schade aan de inventaris en goederen van uw bedrijf. Waarborg de continuïteit van uw bedrijf en stel uw waardevolle zaken veilig. Bovendien zijn inbraakschade, geldbedragen en opruimingskosten gratis meeverzekerd. Wij adviseren u om uw inventaris te laten taxeren op basis van vaste taxatie.

Milieuschade

Een Milieuschadeverzekering verzekert tegen de financiële gevolgen van milieuschade, zoals lekkende olie of asbest dat vrij komt. Milieuschade ontstaat sneller dan u denkt en de kosten van sanering kunnen fors oplopen. De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten na verontreiniging van bodem of water door brand, blikseminslag en ontploffing. Naast de eigen locatie zijn ook de omliggende locaties meeverzekerd. De premie voor deze verzekering wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria. Zoals de aard van de activiteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag.