Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 024-3973811
  • info@metgemaq.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Aansprakelijkheidsverzekering

Uw klant glijdt uit op uw winkelvloer en claimt medische kosten. Of uw opdrachtgever verhaalt gederfde inkomsten op u. Zomaar wat voorbeelden van mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s voor uw bedrijf. Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van uw bedrijf.

Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven waarborgt u uw bedrijfscontinuïteit. U verzekert schade aan personen en eigendommen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 
Uw werkgeversaansprakelijkheid wordt ook gedekt met de Aansprakelijkheidsverzekering. Beroepsziekten die uw werknemers oplopen door hun werk zijn bijvoorbeeld meeverzekerd.

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u aanvullen met een zogenaamde Wegamverzekering. De Wegamverzekering dekt de schade zelfs wanneer de schuld van een ongeval bij uw werknemers ligt. In een persoonlijk gesprek adviseren wij u graag over de beste Aansprakelijkheidsverzekering voor uw situatie.

Beroepsaansprakelijkheid

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening van uw beroep, bijvoorbeeld als adviseur, advocaat, arts of notaris. Als beroepsbeoefenaar brengt u meestal geen directe materiële schade toe. Als u bijvoorbeeld als jurist iets vergeet op te nemen in een contract, dan kan dat voor uw klant toch een flinke schadepost betekenen. Als u in zo'n geval aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade. In feite dekt de verzekering hier een deel van het ondernemersrisico. De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de grootte van uw onderneming.

Cybercrime

U kunt uw computerdata en ICT omgeving verzekeren voor de financiële gevolgen van Cybercrime. Uw systemen worden doorlopend bedreigd door een virus, DDos -aanval of een hack. Naast deze van buitenkomende aanvallen kunnen er ook persoonlijke data verloren gaan door menselijke fouten of technisch falen van d eeigen ICT omgeving. Persoonsgegevens zijn veel geld waard en het lekken van deze data kan leiden tot hoge boetes. Een goed beheer van uw ICT omgeving in samenhang met een Cybercrime verzekering kan uw belangen beschermen.